MariMatic logo

MariMatics Taifun® hygieniska vakuumtransporter för livsmedelsindustrin och sopsugsystem är designade för industriellt bruk och svarar mot livsmedelsindustrins krav på att samla in och transportera olika typer av material: allt från avfall, sidoströmmar, biprodukter och råmaterial till färdigt ätbart material. Taifuns lösningar för hantering av avfall, sidoströmmar och biprodukter är både mycket effektiva och hygieniska, och erbjuder också utmärkt säkerhet och ergonomi.

Vakuumtransportsystem har levererats till fiskbearbetningsanläggningar, slakterier, fjäderfäbearbetningsanläggningar, grönsaksbearbetningsanläggningar, professionella kök, fartygsbyar och andra industrier i över 40 länder. Du hittar våra referenser under varje lösningskategori.

symboli-sika
Rött kött
symboli-kana
Fjäderfän
symboli-kala
Fisk
symboli-vihannekset
Grönsaker
symboli-keittio
Professionellt kök
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar

• Ökad hygien och livsmedelssäkerhet
• Mer intäkter genom att omvandla biprodukter till säljbara produkter
• Effektivare arbete och logistik
• Hantering av krävande material
• Ergonomiska, säkra och hygieniska arbetsanläggningar
• Miljövänliga lösningar
• Helt integrerbara, skalbara och konvertibla lösningar enl. kundens behov

Kolla även in MetroTaifun® Automated Solid Waste Collection-lösningar för underjordisk transport av fast kommunalt avfall, både kommersiellt avfall och hushållsavfall.

Taifun-brochyrer

 

 

Kontakta oss

Meddelanden som skickas via formuläret nedan kommer att vidarebefordras till lämplig person


1500 characters left